Samen onsterfelijk

Legaat

Indien u – na uw overlijden – aan Clinidogs een schenking wenst te doen, doe het dan vooral tijdig. Uw legaat laat Clinidogs toe om bij te dragen aan het welzijn van talrijke bejaarden, kinderen en mensen met een beperking door in contact te komen met een hond. Een erflating kan gebeuren bij een notaris (die voor u het nodige zal doen) of door een geschreven testament. Hierbij is het enorm belangrijk is dat het testament eigenhandig geschreven en gedateerd wordt.Voorbeeld:

Ik, (naam, geboren te, plaats en datum) wonende (straat, nummer en gemeente) verklaar te legateren aan VZW Clinidogs&Co, waarvan de zetel gevestigd is te 8730 Oedelem, Vullaertstraat 83, de som van ......., vrij van alle rechten en kosten, ook van successierechten. 

Gedaan te                                                                                                     Handtekening
(plaats en datum)